Giỏ hàng
×

Bạn hãy điền đầy đủ thông tin

Tuyển dụng

KẾ TOÁN NỘI BỘ
Vị trí tuyển dụng: Kế toán nội bộ Số lượng: 01 người Địa điểm và hình thức làm việc: Fulltime tại Hà Nội.
Xem chi tiết
NHÂN VIÊN KINH DOANH DỰ ÁN
Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kinh doanh dự án Số lượng : 03 người Địa điểm và hình thức làm việc: Fulltime tại Hà Nội.
Xem chi tiết
NHÂN VIÊN KINH DOANH PHÂN PHỐI BÁN LẺ
Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kinh doanh phân phối bán lẻ Số lượng : 03 người Địa điểm và hình thức làm việc: Fulltime tại Hà Nội.
Xem chi tiết