____

  Sản phẩm

____
  Góc tư vấn
____

  Đối tác

____
  Tin tức
____

  Hỗ trợ

Sản Phẩm Mới
OnlineSeeding
OnlineSeeding
OnlineSeeding
OnlineSeeding

Liên hệ

Sản phẩm Bảng điện tử
Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Công Nghệ UK (UK Technology)

Hà Nội  
Bản đồ :

Thông tin liên lạc:
 Địa chỉ  C8TT1, ĐTM Văn Quán, Hà Đông, HN
 Điện thoại  +84 43 3120 056
 Fax  +84 43 3120 057
 Email  Uktechnology@vnn.vn
 Website  www.ukgroup.vn
Hồ Chí Minh  
Bản đồ :

Thông tin liên lạc:
Công ty TNHH Đại Trần Gia
 Địa chỉ  292/19B CMT8 , P10, Q3, Tp. HCM
 Điện thoại  +84 43 3120 056
 Fax  +84 43 3120 057
 Email  Uktechnology@vnn.vn
 Website  www.ukgroup.vn
 
 
Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Công Nghệ UK (UK Technology)
Cộng đồng
Hà Nội
  Địa chỉ:C8TT1, ĐTM Văn Quán, Hà Đông, HN
  Điện thoại : +84 43 3120 056
  Fax : +84 43 3120 057
  Email : Uktechnology@vnn.vn
  Website : www.ukgroup.vn
Hồ Chí Minh
  Công ty TNHH Đại Trần Gia
  Địa chỉ : 292/19B CMT8 , P10, Q3, Tp. HCM
  Điện thoại : +84 43 3120 056
  Fax : +84 43 3120 057
  Email : Uktechnology@vnn.vn
  Website : www.ukgroup.vn